สายการผลิต

โรงงาน

เส้น Prouduction:

การบรรจุและการบรรจุ:

OEM/ODM

วิจัยและพัฒนา

R & D สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าเช่นปรับข้อมูลการสะท้อนเพิ่มหรือลดความหนาปรับความสามารถในการจับตัวพิมพ์โลโก้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ฝากข้อความ